Uiteindelijk belanghebbende engels

Vertaling van "uiteindelijk belanghebbende"

Vertaling van "uiteindelijk belanghebbende" in Engels. ultimate beneficial owner. Controlling Person. final stakeholder. ultimate interested party. De uiteindelijk belanghebbende is altijd een natuurlijk persoon. The ultimate beneficial owner is always a natural person.

Vertaling van "uiteindelijk belanghebbenden"

De Uiteindelijk Belanghebbende is een natuurlijk persoon die een bepaald kapitaal belang of zeggenschap uitoefent. An Ultimate Beneficial Owner is natural person that holds a certain equity interest or exercises control of the company.


In deze wet is belangrijke belanghebbende zelfst. nw. —. key stakeholder zelfst. nw. belanghebbende groeperingen mv. —. interested groups mv. Bekijk meer voorbeelden • Bekijk alternatieve vertalingen. Bekijk alternatieve vertalingen. © Linguee woordenboek,


Gebruik dan het formulier 'Verklaring Een Uiteindelijk Belanghebbende (UBO) is een natuurlijke persoon die (uiteindelijk) eigenaar is van of zeggenschap heeft over de organisatie. Een UBO is een natuurlijk persoon die aan een of meerdere van onderstaande kenmerken voldoet.
uiteindelijk belanghebbende engels

Dit besluit strekt tezamen met bepalen van de uiteindelijk belangheb - bende (oftewel: Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot ‘UBO’) en deze te toetsen aan de sanctielijsten. Wij vragen u daarom dringend dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen. Wie zijn uw UBO’s? Is uw organisatie een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een vereniging, stich -.
Tot de registratie van uiteindelijk belanghebbende persone. hours of the authority. op te stel, in die staatskoerant gee en in sodanige kennisgewing belanghebbende partye. frequency plan in the gazette and in such notice invite interested parties to submit their. (d) aan belanghebbende persone â n geleentheid bied om skriftelike reaksies voor.


Wat zijn UBO's?

Dutch term or phrase: uiteindelijke belanghebbende personen Ook uiteindelijk belanghebbende personen met een belang van meer dan 25% in een rechtspersoon moeten worden geidentificeerd door de notaris.

UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel Ook de Romeinen wilden op zeker ogenblikDelphionder hun controle, maar helaas uiteindelijk leidden al deze oorlogen en gevechten tot de uiteindelijke ondergang aan belang voor het orakel van Delphi. Even the Romans would at one point have control Delphi, but sadly, all of these Sacred Wars and the constant battling of who would gain control.
Vertaling van