Aanvraag terugbetaling synoniem

Restitueren

als synoniem van een ander trefwoord: verzoek (zn): woordverbanden van ‘aanvraag’ grafisch weergegeven. woorden met een verwante vorm: werkwoord. aanvragen.
Restitueren betekenis synoniemen van terugbetaling (Nederlands) op mijnwoordenboek. is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in

Synoniem sanctie is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten.

Gerestitueerd

aanvraag. Een document dat is uitgegeven door een persoon of organisatie die belangstelling heeft voor de inkoop van goederen en dat bedoeld is om informatie over gewenste condities met betrekking tot levertijden te verkrijgen. De aanvraag is gericht tot een mogelijke leverancier en kan worden gebruikt voor het verkrijgen van een offerte.

Terugbetalen beloning, bijslag, compensatie, genoegdoening, goedmaking, gratificatie, herstel, loon, redres, remuneratie, reparatie, restitutie, retributie, schadeloosstelling, schadevergoeding, taks, tegemoetkoming, tegenprestatie, terugbetaling, teruggave, toelage, toeslag, uitkering, verhaal, vervanging vergelding (zn).


aanvraag terugbetaling synoniem
Restitutie synoniem Onderwerp: onverschuldigde betaling. Geachte heer of mevrouw, Op [datum] maakte ik onterecht een bedrag van [bedrag] euro over op uw rekening. Ik vraag het betaalde bedrag nu terug omdat [kies uw situatie:] het bedrag niet klopte. Ik betaalde [bedrag] euro, terwijl ik maar [bedrag] euro hoefde te betalen. Ik betaalde dus [bedrag] euro te veel.
Vertalingen in context van Aanvraag attest verhoogde tegemoetkoming. Aanvraag remgeldteller. Aanvraag toegelaten activiteit bij arbeidsongeschiktheid werknemers en zelfstandigen. Inlichtingenblad voor uitkeringen digitaal invullen. Nieuw bankrekeningnummer doorgeven. Signaleren of toestemming vragen bij vakantie terwijl je arbeidsongeschikt bent.

Vertalingen in context van "aanvragen

Bij een verzoek om terugbetaling moeten naast alle gegevens, veelal bescheiden worden verstrekt die de douane-autoriteiten nodig hebben om een afgewogen besluit te nemen. Hierbij kunt u denken aan facturen, nota's of correspondentie. (artikel 22, lid 1, DWU) In een aantal gevallen zijn bijzondere bescheiden noodzakelijk.