Spaties weghalen word

Alle spaties verwijderen word

Ga naar Bestandsopties > >Weergave. Schakel onder Altijd deze opmaakmarkeringen op het scherm weergeven het selectievakje in voor elk opmaakmarkeringsmerk dat u altijd wilt weergeven, ongeacht of de knop Weergeven / verbergen is ingeschakeld of uitgeschakeld. Alle selectievakjes voor de selectievakjes die u niet altijd wilt weergeven, uit.
Dubbele spaties verwijderen word mac Dubbele spaties verwijderen. Open een Word-document. Zet er desnoods een paar dubbele spaties in om op te oefenen. Klik linksboven op Start. Klik in de groep 'Bewerken' op Vervangen. Een venster opent. Klik in het veld achter 'Zoeken naar' en typ twee spaties.
Grote spaties tussen woorden word Selecteer een of meer alinea's die u wilt bijwerken. Druk op Ctrl +A om alles te selecteren. Ga naar >Regel en Alinea-afstand. Selecteer Opties voor regelafstand en kies een optie in het vak Regelafstand. Pas de instellingen Voor en Na aan om de afstand tussen alinea's te wijzigen. Selecteer OK.


Spatie afstand word Verwijder extra spaties tussen woorden met de functie Zoeken en vervangen. Als je wilt solliciteren Zoeken en vervangen functie om extra spaties te verwijderen, kunt u dit als volgt doen: 1. Druk op Ctrl + H om de Zoeken en vervangen dialoogvenster. 2. druk op Meer knop om meer opties weer te geven.

Word spaties weergeven

Selecteer het gedeelte van de tekst waar u de afstand tussen woorden wilt verkleinen. Gebruik de functie "Zoeken" - "Geavanceerd zoeken" om een venster te openen, voer daar een spatie in en klik op "Zoeken in". Daar selecteert u het "Current Fragment". U markeert alle spaties in de geselecteerde tekst.


spaties weghalen word


Spaties verwijderen excel Selecteer je tekst (ctrl-a). Open het dialoogvenster Zoeken en vervangen (ctrl-h). Typ in de bovenste balk 2 spaties. Typ in de onderste balk 1 spatie. Klik op Alles vervangen. Je krijgt een pop-up die aangeeft hoeveel items er vervangen werden. Klik op OK om deze af te sluiten.
  • Word spaties weergeven


  • ¶ teken word verwijderen outlook Microsoft Word heeft een functie "Spaties comprimeren" op de hoofdwerkbalk om u te helpen onnodige spaties tussen woorden in uw document te verwijderen. Gebruik de functie "Extra ruimte verwijderen" van Word. Deze functie is ook te vinden op de Word-werkbalk en uw online Help en ondersteuning.

    Vaste spatie word

    Klik op links uitlijnen (groene pijl) om de spaties normaal te krijgen. Voor de eerste screenshot is het moeilijk om te zien wat je juist hebt gedaan als je de niet afdrukbare tekens niet ziet. Klik op knop Alles weergeven (blauwe pijl) om dit zichtbaar te maken en post de screenshot opnieuw.