Alleen ter informatie

alleen ter informatie


Ter kennisgeving of ter informatie En ter informatie, ik ga die jongeman financieren. And for your information, I'm going to finance that young man. Behoudens andersluidende bepaling worden de uitvoeringstermijnen louter ter informatie gegeven.

Ter kennisgeving mail Vertaling van "alleen ter informatie" in Engels. bw. for information only. for information purposes only. for informational purposes only. for your information only. only for information purposes. Andere vertalingen. Derde landen van doorvoer worden alleen ter informatiegeraadpleegd.
Ter kennisneming of ter kennisname Kennisgeving betekent ‘het bekendmaken van iets, iets mededelen’. Kennisneming betekent ‘het zich ergens van op de hoogte stellen’. Het verschil tussen kennisgeving en kennisneming is een verschil in perspectief. Bij kennisgeving staat de brenger van de boodschap centraal.
Ter kennisgeving stuur ik u NL: Ter informatie, Darcy Sullivan, EN: For your information, Darcy Sullivan, NL: Ter informatie, de kinderbescherming is ingelicht. EN: Be advised, child protection has been notified. NL: Ter informatie, Kenny, mogelijk niet relevant. EN: Just a heads up, Kenny, it might not be relevant.

Ter kennisgeving betekenis

Er is geen betekenisverschil. Mocht u al verschil willen maken: ter klinkt iets formeler dan voor. Maar bij ter informatie gaat dit niet op, omdat we nu eenmaal niet schrijven voor informatie, maar ter informatie. Mag u ook schrijven ter kennisname? Jazeker.
Voorbeeld brief ter kennisgeving Alleen en het minder gebruikelijke alleenig, dat men slechts in de volkstaal en bij dichters aantreft, drukken meer uit het ontbreken van andere voorwerpen van dezelfde soort op eene bepaalde plaats. Wat het onderscheid tusschen alleen en eenzaam betreft; alleen duidt enkel aan, dat men geen gezelschap bij zich heeft; eenzaam eene afzondering.


Ter kennisgeving aangenomen betekenis

Alleen 1) Afgelegen 2) Afgezonderd 3) Afzonderlijk 4) Apart 5) Blotelijk 6) Eenzaam 7) Enig 8) Enige 9) Eniglijk 10) Enkel 11) Exclusief 12) In je eentje 13) In zijn uppie 14) Louter 15) Maar 16) Met niemand samen 17) Niemand 18) Niet onderling 19) Niet samen 20) Niet vergezeld 21) Onvergezeld 22) Onvermengd.


Ter kennisgeving voorbeeld

Alleen is een Engelse meisjesnaam. Het betekent `vogel, rivaal`. • [scheikunde] een organische verbinding met twee belendende dubbele bindingen. •zonder gezelschap. •zonder hulp of medewerking. •zich beperkend tot iets. () synoniemen: 1,2-propadiëen Engelse vertaling: allene Groepen: alkenen CAS Nummer:
    Funda jaagpad amsterdam: Spacious fully high-end renovated detached houseboat (approx. m2). The scent of flowers, singing birds and the feeling of ultimate freedom and privacy will meet you if you have the exclusive pleasure of living here! Location: Located on the Schinkelriver near the Hoofddorppleinbuurt.