Economische voorraad m&o

Economische voorraad is. 21 Economische en technische voorraad Brutowinst is het verschil tussen de verkoopprijs van de verkochte artikelen en de inkoopprijs ervan. Het heet ook wel verkoop- of transactieresultaat, dan kan je beter over de inkoopwaarde i.p. de inkoopprijs spreken.
Economische voorraad is de voorraad Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like technische voorraad, economische voorraad, Fifo systeem and more.
 • M&O in Balans, 7e druk,
 • economische voorraad m&o


  Economische voorraad: de voorraad waarover De technische voorraad is de voorraad die werkelijk in het bedrijf aanwezig is. De economische voorraad is de voorraad waarover de onderneming prijsrisico loopt (= de technische voorraad + de gekochte, maar nog niet ontvangen grondstoffen - de verkochte, maar nog niet verzonden grondstoffen).

  Samenvatting van M&O

  De economische voorraad is bij elkaar gebracht door de inkopers. Zij zijn verantwoordelijk voor het managen van vraag en aanbod. Inkopers maken hun beslissingen op basis van de vraag van de markt en met behulp van data kunnen ze de hoogte van een inkooporder vaststellen.
  21 Economische en technische voorraad Economische voorraad - De economische voorraad is de voorraad waarover de onderneming prijsrisico loopt.M&O in Balans, 7e druk, havo H20, vwo H22 Economische voorraad - Begrippenlijst - Management & Organisatie in Balans, 7e editie, Uitgeverij Van Vlimmeren BV.

  Bereken de economische voorraad

  De formule voor de economische voorraad zit op een relatief makkelijke manier in elkaar. Het gaat om de aanwezige voorraad, waar je de al ingekochte maar nog niet ontvangen producten bij optelt. Andersom moet je de verkochte maar nog niet geleverde goederen er vanaf trekken.

  De economische voorraad is stuks, Economische voorraad. De waarde van de goederen die volgens de boekhouding op een bepaald tijdstip aanwezig is in het magazijn [euro]. De feitelijke waarde van de voorraad kan hiervan afwijken (bijvoorbeeld door diefstal). De voorraad waarover de onderneming prijsrisico loopt.

  M&O in Balans, 7e druk,

  economische voorraad - De totale voorraden van een bedrijf waarover een prijsrisico wordt gelopen. De voorraad heeft een bepaalde inkoopprijs en het is nog maar afwachten of de voorraad met winst kan worden verkocht of niet. De economische voorraad bestaat uit de voorraad die werkelijk in de magazijnen ligt, plus de reeds bestelde nieuwe.