Omtrent gebruik

omtrent gebruik

Omtrent betekenis Omtrent. 1) Aangaande 2) Betreffende 3) Bijna 4) Bijwoord 5) Circa 6) In de buurt 7) In de nabijheid 8) In de nabijheid van 9) Inzake 10) Nabij 11) Nopens 12) Om en bij 13) Om en nabij 14) Omstreeks 15) Ongeveer 16) Over 17) Plusminus 18) Rondom 19) Ten naaste bij 20) Ten opzichte van 21) Voorzetsel 22) Zo wat.


Omtrent afkorting Jammer genoeg klinken die woorden niet alleen vaag en serieus, maar ook heel ouderwets. Ze passen beter in juridische stukken dan in alledaagse taal. Daarom een klein lijstje met oubollige voorzetsels en een veel beter alternatief. betreffende. over. middels. met, door, via. omtrent. over.

Omtrent synoniem

Aangaande, betreffende, omtrent en inzake zijn synoniemen van over. Het zijn formele woorden die vooral in geschreven taal voorkomen, in het bijzonder in zakelijk en juridisch taalgebruik. Het is aan te bevelen om zo veel mogelijk het neutrale woord over te gebruiken.
Het is aan te omtrent: rondom, nabij. ongeveer: omstreeks, omtrent, zowat, nagenoeg (niet:praktisch, rond) in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (): aangaande, betreffende, nopens, omtrent, rakende. Deze woorden duiden de betrekking aan tusschen de uiting eener werking van het denkvermogen en personen of zaken, die hiervan het voorwerp zijn.


Werkgevers mogen niet te omtrent. 1) Wat betreft, over, wat te maken heeft met, wat ergens aan gerelateerd is. 2) Ongeveer, in de buurt van, rondom, bijna. Om meer informatie omtrent de technische problemen te krijgen, kunt u naar de helpdesk bellen. martijnver - 22 december

BRAIO unan 21 OMTRENT HET

The Greek word for “look” that is used here basically “denotes the action of the mind in apprehending certain facts about a thing.” —An Expository Dictionary of New Testament Words, by W. Daar was volgens berig omtrent 2,5 miljoen besoekers. There were reportedly about million visitors.
Al Resolutie Commissoriaal omtrent Een puntkomma staat – net als een punt – in principe tussen twee complete zinnen. Bij een komma geldt dat principe niet, maar een komma kán wel tussen twee zelfstandige zinnen voorkomen, en wel als er een heel nauw verband is: (10) We hebben een mooie zomer gehad, dat staat buiten kijf.

W E T

tr e nt (voorzetsel) 1 kort voor of na het tijdstip van: omtrent twaalf uur; omtrent Pasen 2 aangaande, over: er zijn veel geruchten omtrent hem in omloop Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?.


BRAIO unan 21 OMTRENT HET