Wanneer nevenschikking en onderschikking

Nevenschikking voegwoorden De termen nevenschikking en onderschikking worden gebruikt om de relatie te beschrijven tussen de delen van een samengestelde zin. Bij nevenschikking gaat het om een combinatie van twee of meer hoofdzinnen. Bij onderschikking gaat het om ongelijkwaardige zinnen, vaak een hoofdzin en een bijzin.
Onderschikking voorbeelden synoniem van onderschikking = subordinatie. Bij nevenschikking worden woorden, woordgroepen of deelzinnen die grammaticaal een gelijkwaardige functie naast elkaar geplaatst. In de meeste gevallen wordt daarbij gebruikgemaakt van nevenschikkende voegwoorden, zoals en, of en maar, of van reeksvormers, zoals zowel als en ofwel ofwel.


Onderschikking betekenis Bij een nevenschikking zijn de zinnen aan elkaar geplakt. Ze kunnen ook los van elkaar voorkomen. Bij een onderschikking zijn de zinnen afhankelijk van elkaar. Deze zinnen kunnen niet los van elkaar voorkomen. Samengestelde zinnen worden aan elkaar geplakt door voegwoorden. Nevenschikkende voegwoorden: en, maar, dus.


Nevenschikking voorbeelden Samengestelde zinnen zijn iets lastiger, omdat ze meerdere persoonsvormen hebben en vaak wat langer zijn, bijv. “Ik ben vandaag niet naar school gegaan, omdat ik ziek ben.”. Er bestaan twee soorten samengestelde zinnen: nevenschikkend en onderschikkend. Nevenschikkende en onderschikkende zinnen - Mr. Chadd Academy.


Onderschikkende voegwoorden

Onderschikking. Bij onderschikking in een samengestelde zijn de deelzinnen niet gelijk. Zo heb je ondergeschikte deelzinnetjes die deel kunnen uitmaken van een ander zinsdeel of op zich een deelzin.

Nevenschikking en onderschikking voegwoorden

Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs.

Onderschikkende voegwoorden

wanneer nevenschikking en onderschikking


Nevenschikking en onderschikking oefeningen

Er zijn twee soorten voegwoorden, lees alles over het nevenschikkend voegwoord en het onderschikkend voegwoord in de uitleg. Je kunt ook eerst oefenen om voegwoorden in de zin te herkennen. Ook kun je oefeningen maken om hoofzinnen en bijzinnen te herkennen. Kies per voegwoord of het een nevenschikkend voegwoord of een onderschikkend voegwoord is.
  • Nevenschikking en onderschikking oefeningen
  • Samengestelde zin met nevenschikking 1. Het meisje dat daar loopt, heet Aïsha. (‘dat’ is een onderschikkend voegwoord, dus deze zin is opgebouwd uit een hoofdzin en een bijzin | in dit geval is de hoofdzin de zin ‘heet t/m Aisha) 2. Ik zie dat je vanochtend geen tijd hebt gehad om je te scheren.

      Meiklokjes planten wanneer: De bloemen worden ongeveer 8 mm lang. Ze bloeien in de maanden mei en juni. De soortaanduiding majalis betekent 'van de maand mei'. De vrucht van het lelietje-van-dalen is een rode bes die twee blauwe zaden bevat. Er is ook een cultivar met roze bloemen.