Kadaster gemeente amsterdam

Cbs gemeente amsterdam
Kadaster inloggen De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen. Denk hierbij aan gegevens als bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel, postcode, locatie op de kaart en de naamgeving van openbare ruimten. De BAG is een van de basisregistraties die de kern vormen van de gegevenshuishouding van de overheid.
Datalab gemeente amsterdam Elk jaar stelt de gemeente de waarde van uw woning vast. Als huizenbezitter ontvangt u ieder jaar een brief (beschikking) van uw gemeente met de nieuwe WOZ-waarde. U kunt de WOZ-waarde van uw woning inzien via het WOZ-waardeloket. Meer informatie leest u op de pagina WOZ-waarde.


Informatie gemeente amsterdam

Kopie erfpachtcontract (akte) niet opvragen bij de gemeente. De notaris die de akte heeft gepasseerd kan u een kopie geven van het erfpachtcontract (akte). U kunt deze akte ook opvragen bij het Kadaster.
Gemeente amsterdam kaart De gegevens over adressen en gebouwen stellen zij centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster stelt gegevens vanuit de LV BAG op verschillende manieren beschikbaar, waaronder via de BAG Viewer. Met de BAG Viewer kunt u gegevens uit de LV BAG online opzoeken en bekijken. Lees meer over de BAG.
kadaster gemeente amsterdam
Adressen gemeente amsterdam Beter Kenbaar (Wkpb) Per 1 april is de gewijzigde Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) in werking getreden. De wijziging van de wet houdt in dat vanaf 1 januari inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden alle informatie over beperkingen en bijbehorende brondocumenten bij één partij kunnen vinden: het Kadaster.

Kadastrale kaart amsterdam

De verkoopprijs en het vloeroppervlak van elke verkochte woning in Amsterdam is per adres bekend bij het Kadaster en via de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam geleverd aan de afdeling Ruimte en Duurzaamheid voor het maken van de Woningwaardekaart.


Kadaster online De Basisregistratie kadaster (BRK) bestaat uit administratieve gegevens met betrekking tot onroerende zaken en de bijbehorende rechtstoestand (eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken). Tevens maakt een kadastrale kaart hier onderdeel van uit, die in één oogopslag de.


Cbs gemeente amsterdam

Hier kun je gratis de online kadastrale kaart van heel Nederland doorzoeken. Je kunt de onderlinge ligging van alle percelen bekijken en direct de belangrijkste gegevens uit het Kadaster inzien. Aanvullende kaarten en rapporten vind je in onze webwinkel. Gebruik de zoekbalk of de kaart om een perceel te selecteren.