Rijksoverheid langdurig zorgverlof

Zorgverlof partner

Hoe lang kortdurend zorgverlof. U heeft recht op maximaal 2 keer het aantal uren dat u per week werkt, zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Dus als u 32 uur per week werkt, kunt u in 12 maanden 64 uur kortdurend verlof opnemen.

Kortdurend zorgverlof Neemt u kortdurend zorgverlof op? Dan krijgt u minstens 70% van uw salaris. Maar nooit minder dan het minimumsalaris. Tijdens langdurend verlof heeft u geen recht op salaris. Opbouw vakantiedagen tijdens zorgverlof. Tijdens het zorgverlof blijft uw wettelijke vakantiedagen opbouwen.
Voorbeelden kortdurend zorgverlof langdurend zorgverlof per periode van 12 maanden maximaal 6 weken, zonder doorbetaling van uw loon, te rekenen vanaf de eerste dag waarop het verlof wordt opgenomen als u heeft verzocht om een nog aanwezig recht op kortdurend verlof als betaald verlof aan te merken: maximaal 2 van de 6 weken % doorbetaling van uw maandinkomen.
Zorgverlof ouders Als je het langdurig zorgverlof wilt aanvragen, dan moet je dat minimaal 2 weken van tevoren doen. Je moet hierbij je werkgever informeren: Wie je wilt verzorgen; Waarom je dat doet; Wanneer je hiermee begint en; Hoelang en; Of je het wilt spreiden of in 1x opneemt (bijvoorbeeld iedere vrijdag, of 3 weken achter elkaar).
Calamiteitenverlof Indien het verzoek om langdurend zorgverlof wordt ingewilligd, kan het daaraan voorafgaand kortdurend zorgverlof bedoeld in artikel op verzoek van de werknemer en met inachtneming van artikel , tweede lid, geheel of gedeeltelijk worden aangemerkt als langdurend zorgverlof.

Langdurig zorgverlof betaald

Je kunt bij langdurend zorgverlof tijdelijk in deeltijd werken. Je mag voor een periode van 12 weken achter elkaar de helft minder werken. Zorgverlof aanvragen. Je werkgever mag zowel kortdurend als langdurend zorgverlof niet weigeren. Alleen als hij in grote problemen komt door jouw verlof.
Wie betaald zorgverlof Bij kortdurend zorgverlof krijgt u maximaal 2 werkweken per jaar minstens 70% van uw loon doorbetaald (het bedrag dat u krijgt, mag niet onder het minimumloon komen). Tijdens langdurig verlof hoeft de werkgever uw salaris niet door te betalen. Tijdens zorgverlof gaat de opbouw van uw wettelijke vakantiedagen door.
rijksoverheid langdurig zorgverlof

Kortdurend zorgverlof uwv

Dan heb je recht op maximaal 6 dagen of 48 uur zorgverlof binnen een periode van 1 jaar. In totaal mag je per jaar niet meer dan 10 dagen kortdurend zorgverlof opnemen. Tijdens je kortdurend zorgverlof bouw je geen vakantiedagen op. Tegelijkertijd mogen de dagen die je opneemt onder zorgverlof niet worden ingehouden op je vakantiedagen.


Langdurig zorgverlof betaald
    Langdurige spierpijn na sporten: Musculoskeletale pijn is een veel voorkomende klacht die allerlei oorzaken heeft. Het kan acuut optreden of geleidelijk ontstaan en een chronische vorm aannemen. Mogelijk oorzaken zijn overbelastingsletsels, sporttrauma, ongeval, verkeerde houding of onaangepast materiaal op de werkvloer.