Visie op zorg ziekenhuis

Kwaliteit van zorg ziekenhuis Onze visie is grenzen verleggen voor betere zorg. We zijn innovatief en nieuwsgierig en spannen ons in om voortdurend de zorg te verbeteren. We kijken vooruit en zetten altijd een stap extra om onze ambities waar te maken. Onze missie is om door gedreven door passie en kennis het verschil te maken.
Visie maasstad ziekenhuis Onze visie: zorg moet dichterbij Strategische veranderdoelen Waardevol voor de mens Zorg op de juiste plek Met plezier aan het werk Wij zijn er met zorg en aandacht die van waarde zijn voor de mens. Wij verlenen zorg, samen met onze zorgpartners, zo dicht als mogelijk is bij de patiënt. Wij maken werk van werkplezier om zo de juiste zorg.


Kernwaarden maasstad ziekenhuis Visie van het Bravis ziekenhuis. Bravis heeft een visiedocument opgesteld over de toekomst van medisch-specialistische zorg in de regio West-Brabant en het oosten van Zeeland. In onderstaande documenten leest u meer over de vernieuwingen in de ziekenhuiszorg voor de komende jaren.
visie op zorg ziekenhuis

Fusie maasstad ziekenhuis

Onze visie op zorg Door topklinische en topreferente zorg te bieden waarbij opleiden, kwaliteit en veiligheid voorop staan, optimaliseren we onze zorg en vertrouwen patiënten zich aan ons toe. Onder optimale zorg verstaan we betrouwbare, gastgerichte patiëntenzorg die continu in ontwikkeling is.

Organogram maasstad ziekenhuis

De meeste zorginstellingen hebben een visie. Meestal gericht op de laatste maatschappelijke veranderingen en de patiënt. De visie representeert de richting die een instelling op wilt. Het Erasmus MC heeft nu een visie geschreven voor Deze heet koers


Strategie maasstad ziekenhuis

ziekenhuis en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De Raad van Commissarissen heeft een eigenstandige positie, voert het toezicht houden uit vanuit een eigen visie op toezicht en vervult deze rol vanuit een onafhankelijke positie, zonder last of ruggenspraak.

Fusie maasstad ziekenhuis


Visie laurentius ziekenhuis Zij krijgen deze zorg op de juiste plek, thuis of dichtbij huis als dat kan, en anders in het ziekenhuis. De 3 kernwaarden van het WZA, persoonlijk, helder en verbonden, dienen hierbij als basis.' De zorgbehoefte van de patiënt is voor de cliëntenraad (CR) leidend, niet het aanbod van het WZA.


Wat is het doel van een ziekenhuis Een voedingsvisie beschrijft de ambitie voor het ideale toekomstbeeld van de zorgorganisatie op het gebied van voeding. Deze visie sluit aan bij waar de zorgorganisatie voor staat, de missie, dit is vaak breder dan enkel voeding. Een overkoepelende visie op voeding geeft je als organisatie richting, brengt focus aan en verbindt.


    Strategieadviseur zorgsector: Oplossingen voor specifieke zorgsector helpen u kosteneffectieve transformatie en duurzame groei te realiseren. SAP S/4HANA voor gezondheidszorg Neem datagedreven beslissingen en stroomlijn zorgprocessen om efficiënter te werken, verbeter behandelingsresultaten tegen lagere kosten, geef uw personeel meer mogelijkheden en verbeter de.