Legitieme portie opeisen termijn

Wilt u aanspraak maken Opeisbaarheid van de legitieme portie: zes maanden na het overlijden. Door het beroep op de legitieme portie ontstaat een vordering van het onterfde kind op de nalatenschap van de overleden ouder. Hoofdregel is dat de vordering zes maanden na het overlijden van de ouder opeisbaar is.

Het recht om aanspraak te De termijn om je legitieme portie op te eisen is vijf jaar. De termijn gaat in op het moment van overlijden. Het is een absolute termijn. Dus ook al hoor je pas later van het overlijden van je vader of moeder, dit blijft een absolute termijn. Er is een uitzondering.
 • De termijn om

 • De termijn om

  De hoofdregel is dat de legitieme portie pas zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar is. Tot die tijd heb je dus nog geen recht op ontvangst van de legitieme portie. De erflater kan in zijn of haar testament echter een niet-opeisbaarheidclausule hebben opgenomen, waarin een voorwaarde is gesteld voor opeisbaarheid. Dan gaat de.

  Wat is een redelijke termijn?

  In beginsel moet de erfgenaam de legitieme portie binnen 6 maanden na het overlijden uitbetalen. Maar dit is niet het geval als de erfenis naar de langstlevende partner van je ouder gaat. In dat geval krijg je pas wat als die partner overlijdt. Daarvoor is wel nodig dat aan alle voorwaarden is voldaan.


  legitieme portie opeisen termijn

  Een vervaltermijn kan – in De legitieme portie is pas opeisbaar zes maanden na overlijden van de erflater. Maar let op: hierop zijn weer wettelijke uitzonderingen op grond waarvan de legitieme portie pas veel later opeisbaar kan zijn.

  De vijf jaar

  De legitieme portie is het minimum uit de nalatenschap van zijn ouders waar een kind recht op heeft, ook als het onterfd is. Alleen afstammelingen hebben recht op een legitieme portie. De partner en stiefkinderen niet. Het is een vordering in geld. Als een kind onterfd is, wordt het géén erfgenaam door een beroep op de legitieme portie.


  Daarop moet volgens de De mogelijkheid om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt, indien de legitimaris niet binnen een door hem door een belanghebbende gestelde redelijke termijn, en uiterlijk vijf jaren na het overlijden van de erflater, heeft verklaard dat hij zijn legitieme portie wenst te ontvangen.

  Als u uw legitieme portie Als de legitieme portie niet direct opeisbaar is (zie hierboven), dan zal er toch al erfbelasting betaald dienen te worden. Omdat de legitimaris echter nog geen geld ontvangt, kan hij van de langstlevende echtgenoot verlangen dat hij/zij de erfbelasting voorschiet. Margreet Ruijgrok.


   Termijndeposito abn amro: If your savings are parked in one of the big 3 banks (ABN Amro, ING and Rabobank) then at least consider securing a better rate elsewhere. The top rate for standard savings [ % ] is available from Dutch mobile bank bunq – open a bunq savings account (for free) online here – no Dutch BSN tax number required.