Controlepunten kleine evaluatie

Ri&e betekenis Een zelfevaluatie is een stuk veiliger dan een externe audit. Bestuursleden kunnen in alle openheid met elkaar in dialoog gaan en plus- en minpunten met elkaar bespreken. Een zelfevaluatie is geen doel op zich, maar moet aanleiding geven tot verbeterprojecten. Een zelfevaluatie is dus geen evaluatie van de Raad van Bestuur door de staf.
Risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht Het plannen van projectmijlpalen is een belangrijke stap in het planningsproces, omdat deze controlepunten u helpen uw voortgang tijdens de uitvoering bij te houden. Mijlpalen dienen als maatstaven - ze zijn een manier om te meten hoe ver u in uw project gekomen bent en hoe ver u nog te gaan hebt.
 • Ri&e maken gratis

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie

  De zelfevaluatie van de raad van bestuur is in korte tijd een belangrijk onderdeel geworden van deugdelijk bestuur. Steeds meer bestuurders en ondernemers vinden het belangrijk om regelmatig te zoeken naar verbeterpunten in bevoegdheden, procedures, besluitvorming of bestuurlijke samenstelling.

  Risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen Drie (kwaliteits)eisen zijn in dit opzicht belangrijk: betrouwbaarheid, validiteit en transparantie [ 1]. Om te werken aan betrouwbaarheid kan je een verbetersleutel - ook antwoordmodel, modelantwoord of correctievoorschrift genoemd - opstellen, zodat je zo nauwkeurig en objectief mogelijk kan beoordelen.
  Ri&e voorbeeld
  Ri&e vragenlijst downloaden Bij deze stappen is het wel belangrijk om uit te gaan van een iteratief proces, en niet van een lineair proces. In iedere stap zal de evaluator moeten bepalen of er nog aanpassingen in de opzet of planning van de evaluatie nodig zijn. Tussentijds reflecteren en eventueel herijken is belangrijk.

  Ri&e maken gratis

  Bepaal wat je wilt evalueren. Baken het onderwerp af en maak het zo specifi ek mogelijk. Vat samen wat je gaat evalueren. Zo weet iedereen waar het wel (en niet) over gaat. Een inleiding is vaak prettig om op aan te haken. Geef nog even het verloop en de gewenste situatie in woorden weer.

  Ri&e voorbeeld

  Bij een kleine bijeenkomst en als je genoeg tijd hebt, kun je de evaluatie doorgaans prima zelf doen. Maar zeker bij grote associatiecongressen kan het verstandig zijn om het uit te besteden aan een goed bureau. Het is namelijk meer werk dan je zou denken.


  Wat wordt er bij de ri&e bedoeld met de inventarisatie en wat met de evaluatie Evalueren is meer dan een eindcijfer op het rapport. Het is een proces: observeren, feedback geven en bijsturen. Til jij je evaluatie naar een hoger niveau? Lees onderzoek, praktijkverhalen en tips in dit dossier.

  controlepunten kleine evaluatie