Betekenis inzicht geven

betekenis inzicht geven
Inzicht betekenis Inzicht. 1) Begrijpen 2) Begrip 3) Benul 4) Berekening 5) Beschouwing 6) Besef 7) Bewustwording 8) Bewustzijn 9) Blik 10) Denkbeeld 11) Denkvermogen 12) Denkwijze 13) Doorzicht 14) Gevoelen 15) Gezicht 16) Gezichtspunt 17) Gnosis 18) Idee 19) Inkeer 20) Interpretatie 21) Invallende gedachte 22) Kennis 23) Kijk.


Inzicht krijgen in synoniem

inzicht; inzicht geven; inzicht krijgen; inzicht krijgen in; inzicht verwerven; inzichtelijk; inzichtelijk maken; inzien; inziens; inzinken; inzinking; inzittende; Search for more words in the English-Turkmen dictionary.

Tot inzicht komen

zicht. Verbuigingen: inzichten (meerv.) 1) toestand dat je iets begrijpt. Voorbeelden: `onvolledig inzicht hebben in je financiële mogelijkheden`, `door onderzoek meer inzicht krijgen in de schadelijke gevolgen van een stof`, `tot het inzicht komen dat`. tot inzicht komen.


Inzichten voorbeelden zicht (het; o; meervoud: inzichten) 1 mening 2 kijk op de zaak 3 besef, bewustzijn: tot inzicht komen spijt, berouw krijgen Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis.
Inzicht op of in Inzicht krijgen in iets betekent dat je met behulp van bepaalde informatie iets doorgrondt. We hebben getracht inzicht te krijgen in de vermogenspositie van het bedrijf. Tijdens de cursus krijg je meer inzicht in je eigen gedrag en wat je daarmee uitstraalt.

Inzicht synoniem als trefwoord met bijbehorende synoniemen: inzicht (zn): begrip, benul, beschouwing, besef, blik, denkwijs, doorzicht, erkentenis, hersens, kijk, mening, notie, onderscheid, opvatting, overtuiging, prudentie, verstand, visie, zicht, zin. inzicht (zn): bedoeling, intentie, oogmerk, opzet, plan, voornemen.

Inzicht of in zicht

Wat ik doe is inzicht geven en mogelijke oorzaken van het ongemak opsporen. What I do, is give insight and track possible causes for the inconvenience. En hier kan de psychologie inzicht geven en antropologie niet. And this is where psychology can provide an insight that anthropology cannot.

Inzicht geven synoniem Inzicht in inzicht. Een inzicht veroorzaakt iets van binnen. Het is een vorm van zelfbewustzijn. Je zou ook kunnen zeggen dat je, voordat je het inzicht had, nog niet bewust genoeg was om dat wat uit het inzicht volgt te zien. Dat is wat een inzicht zo boeiend maakt: het verhoogt je bewustzijn.
Inzicht krijgen in synoniem
    Doorgegeven aan engels: doorgeven {overgankelijk werkwoord} pass {ww.} Als wij die zekerheid hebben, kunnen wij dat aan de burgers in Europa doorgeven. expand_more If we have that confidence we can pass that message on to the public in Europe. pass on {ww.} Ik zal deze kwestie aan de administratie doorgeven, mijnheer Posselt.