Strategieen voor het verwerven van woordenschat

strategieen voor het verwerven van woordenschat

Waarom is woordenschat belangrijk De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken. Toelichting en verantwoording. Groep 1 en 2. Groep 3 en 4. Groep 5 en 6.


Woordenschat aanleren Bij de verwerving van woorden zijn drie principes te onderscheiden: – labelen: op een voorwerp of een gebeurtenis wordt als het ware een etiket geplakt. Kinderen leren waar een woord in een bepaalde context naar verwijst. Bijvoorbeeld: een kind gebruikt ‘vis’ voor de goudvis die in de kom zwemt.

Woordenschat les

Een hulpmiddel bij het clusteren van woorden kan een woordweb, woordtrap, woordkast, woordrij of woordpodium zijn (Van de Nulft & Verhallen, ). Bij het maken van een woordweb of andere middel voor het organiseren van de woorden is het belangrijk om dit samen te doen.

Activerende werkvormen woordenschat Herhaal de woorden regelmatig zodat kinderen de kans krijgen de woordbetekenissen goed te verwerven. Voer gesprekken over de woorden op de woordmuur, rubriceer de woorden samen met de kinderen (verdeel bijvoorbeeld vogels in watervogels, roofvogels en loopvogels), bedenk spelletjes met de woorden van de woordmuur (bijvoorbeeld raadspelletjes.

Woordenschat onderwijs

• zelfstandig uitbreiden van woordenschat • zelf betekenisrelaties tussen woorden leggen • woorden buiten de context definiëren • toepassen van figuurlijk taalgebruik • zelf figuurlijk taalgebruik toepassen • zelfstandig nieuwe woordbetekenissen afleiden en onthouden • positieve houding ten aanzien van het.
Methode woordenschat basisonderwijs 1. Je probeert het woord vanuit de context te verklaren 2. Je kijkt naar de woordfamilie; je vergelijkt met woorden die je al kent 3. Je bestudeert de woordbouw. Hiervoor ga je bij samenstellingen en afleidingen op zoek naar de betekenis van de afzonderlijke bestanddelen 4. In laatste instantie zoek je het woord op in een woordenboek of op het.
Woordenschat methode Het proces van het leren van de woorden van een taal wordt woordenschatverwerving genoemd. Zoals hieronder wordt besproken, verschillen de manieren waarop jonge kinderen de woordenschat van een moedertaal verwerven van de manieren waarop oudere kinderen en volwassenen de woordenschat van een tweede taal verwerven.

Woordenschat les


Tussendoelen woordenschat

zelfstandig uitbreiden van woordenschat; zelf betekenisrelaties tussen woorden leggen; woorden buiten de context definiëren; toepassen van figuurlijk taalgebruik; zelf figuurlijk taalgebruik toepassen; zelfstandig nieuwe woordbetekenissen afleiden en onthouden; positieve houding ten aanzien van het leren van nieuwe woorden.